Evidence zařízení slouží pro evidenci technologických celků, technických zařízení budovy, strojů a přístrojů. Pro lepší orientaci lze zařízení zařadit do tzv skupin zařízení. Ve skupině zařízení není možné seskupovat zařízení z různých lokalit.

Jeli zařízení připojeno ke skupině zobrazuje se u zařízení ikona přiřazené skupiny.


Základní atributy

K zařízení lze evidovat základní atributy:

  • Kód zařízení (jedinečný identifikátor zařízení)

  • Název zařízení

  • Typ zařízení

  • Výrobce

  • Typové označení výrobce

  • Evidenční číslo

  • Sériové číslo


Časové atributy

K zařízení lze uvézt základní časové údaje:

  • Rok výroby

  • Datum uvedení do provozu

  • Konec záruky


Součásti

Součásti zařízení jsou samostatné zařízení určitého typu, které mají vztah vůči nadřazenému zařízení. Například lze evidovat Vzduchotechnickou jednotku a k ní jako součást evidovat plynový hořák.


Dokumenty

K jednotlivým zařízením lze přiřazovat libovolné dokumenty, jako například návod na obsluhu, obrazovou a výkresovou dokumentaci případně další dokumenty. K zařízení lze dokument přiřadit z vašeho disku případně připojit již jednou nahraný dokument viz evidence Dokumenty.