Aby bylo možné jednotlivá zařízení klasifikovat je nutné každé zařízení přiřadit k určitému typu.


Základní kategorie typů zařízení

V aplikaci jsou k dispozici základní typy zařízení rozdělené do kategorií:

  • HVAC

  • Zdravotechnická instalace

  • Požární bezpečnost

  • Elektrická instalace

  • Výtahy

  • Eskalátory a travelátory

  • Slaboproudé systémy (EPS, EZS, CCTV, Rozhlas)

  • Spalinové cesty

  • Tlakové nádoby


Volby typu zařízení

U některých typů zařízení je nutné určit doplňující volby, například u osobního výtahu je nutné určit jestli jestli je volně dostupný veřejnosti a jestli slouží pro evakuaci osob.

U některých typů zařízení je určení volby povinné. V případě, že není volba vybraná, zařízení nelze uvézt do provozu.

Na základě přiřazeného typu zařízení, vybraných voleb typu a platných předpisů dokáže aplikace predikovat plán prohlídek na následující období.