Skip to main content
Skip table of contents

Údržba zařízení

V detailu zařízení (modul pasport) v záložce údržba jsou zobrazené:

  1. Otevřené požadavky přiřazené k danému zařízení.

  2. Plánované a dokončené prohlídky preventivní údržby.

Otevřené požadavky práce

V seznamu jsou zobrazeny aktuálně otevřené požadavky práce přiřazené k danému zařízení. Kliknutím na odkaz v kódu požadavku se zobrazí detail požadavku. Kliknutím na menu kontextové menu je možné požadavek upravit nebo odstranit.

Prohlídky preventivní údržby

Jednotlivé prohlídky jsou rozděleny do karet podle předpisů. V každé kartě je zobrazena poslední dokončená prohlídka a v pořadí další plánovaná prohlídka. Kliknutím na název prohlídky se zobrazí detail prohlídky. Pokud je se v rámci jednoho předpisu více typů prohlídek jsou na kartě zobrazeny vždy posledně dokončené prohlídky a v pořadí další plánované prohlídky pro všechny typy prohlídek.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.