Aby bylo možné zařízení lépe organizovat, je možné vytvořit tzv. Skupinu zařízení. 

Skupina zařízení slouží pro seskupení jednotlivých zařízení z jedné lokality. Ve skupině zařízení tedy není možné seskupovat zařízení z různých lokalit.

Jeli zařízení připojeno ke skupině zobrazuje se u zařízení ikona přiřazené skupiny.

Vytvoření nové skupiny

 1. V evidenci Pasport/Skupiny zařízení stiskněte tlačítko „+Nová skupina zařízení“ 

 2. Zadejte název Skupiny zařízení

 3. Vyberte lokalitu

 4. Určete styl zobrazení (barvu a ikonu)

 5. Můžete doplnit krátký popis Skupiny zařízení

 6. Tlačítkem Uložit záznam uložíte.


Přiřazení Zařízení ke skupině

Přiřazení ze skupiny

 1. V evidenci Pasport/Skupiny zařízení na kartě skupiny stiskněte tlačítko „Připojit zařízení“

 2. V dialogu vyberte jedno nebo více zařízení, které chcete do skupiny přidat. V dialogu můžete využít funkci Hledat.

 3. Stisknutím tlačítka „Přidat vybrané“ připojíte zařízení ke skupině.


Přiřazení z detailu zařízení

 1. Zobrzate si detail zařízení (evidence Pasport/Zařízení).

 2. Kliknuitím na ikonu editace u atributu Skupina zařízení (v pravém panelu) se zobrazí výběrové pole.

 3. Vyberte požadovanou skupinu zařízení a výběr potvrďte.