Skip to main content
Skip table of contents

Životní cyklus zařízení

Aby bylo možné v aplikaci evidovat jednotlivé stavy životního cyklu, může se zařízení nacházet těchto stavech:

  • Koncept

  • V provozu

  • Mimo provoz

  • Archivováno

Koncept

Stav zařízení, který umožňuje evidovat zařízení, které nemá doplněné všechny povinné atributy. Pro zařízení ve stavu Koncept není pro zařízení vytvářen plán údržby. Při importu zařízení z excelové tabulky, pokud nejsou z tabulky importované všechny povinné atributy, se importované zařízení vytvoří ve stavu Koncept.

Zařízení ve stavu Koncept je možné uvézt do stavu V provozu tlačítkem Uvézt do provozu, nebo do stavu Mimo provoz tlačítkem Vyřadit z provozu, nebo do stavu Archivováno tlačítkem Archivovat.


V provozu

Aby mohlo být zařízení ve stavu V provozu, musí mít evidované všechny povinné atributy:

  • Typ zařízení

  • Volby k Typu zařízení

  • Datum uvedení do provozu

  • Povinné rozšiřující atributy.

Pokud je zařízení ve stavu V provozu aplikace pro něj na základě platných předpisů predikuje plánované prohlídky údržby.

Zařízení ve stavu V provozu je možné uvézt do stavu Mimo provoz tlačítkem Vyřadit z provozu, nebo do stavu Archivováno tlačítkem Archivovat.


Mimo provoz

Zařízení ve stavu V provozu lze kdykoliv uvézt do stavu Mimo provoz. Pokud je zařízení ve stavu Mimo provoz, nejsou pro dané zařízení predikovány žádné prohlídky údržby.

Zařízení je možné kdykoliv opět uvézt do stavu V provozu tlačítkem Uvézt do provozu, nebo do stavu Archivováno tlačítkem Archivovat.


Archivováno

Pro případ, kdy je dané zařízení odstraněno z provozu (prodej, přesun, likvidace) je možné zařízení uvézt do stavu Archivováno. Zařízení je poté přesunuto z evidence zařízení do archívu. Pro archivovaná zařízení nejsou predikovány žádné prohlídky údržby.

Zařízení je možné kdykoliv opět uvézt do stavu V provozu tlačítkem Uvézt do provozu, nebo do stavu Mimo provoz tlačítkem Vyřadit z provozu.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.