Skip to main content
Skip table of contents

Jak vytvořit nový typ prohlídky?

Typy prohlídkek jsou členěny do předpisů. Pokud nemáte dosud předpis vytvořený, pokračujte na Jak vytvořit nový předpis?

Zjednodušeně typ prohlídky určuje na jakém zařízení s jakou periodou se má provádět prohlídka. Nejprve je třeba určit jakého zařízení se typ prohlídky týká. K tomu slouží charaktery zařízení.

Před zadáním typu prohlídky je třeba nejprve vytvořit charakter(y) zařízení. viz. Jak vytvořit charakter zařízení?

Ve formuláři předpisu se přesuňte do záložky Základní atributy a v sekci Typy prohlídek stiskněte tlačítko +.

Pokud je zadaný kód předpisu, předvyplní se i kód typu zařízení. Dále vyplňte povinný atribut název. Poslední v této části je možnost určit, zda se má vygenerovat prohlídka pro každé zařízení zvlášť nebo může seskupit více zařízení.

Není důvod vytvářet prohlídku např. na každý hasící přístroj zvlášť, stejně v závěrečné zprávě budou dohromady a bude je kontrolovat stejná osoba. Naopak pokud bychom chtěli checklist, pak je často výhodnější jej vyplňovat samostaně vůči každému zařízení.

image-20240524-061905.png

Prohlídka je zakončena vytvořením protokolu. Protokol lze nastavit, aby dokument (např. pdf revizní zpráva) byl povinný, nepovinný nebo potvrzený. Potvrzený dokument znamená, že se pověřená osoba s dokumentem seznámí a potvrdí jeho přijetí.

image-20240524-131001.png

Nařízení

Nejdůležitějsí částí typu prohlídky jsou nařízení. Nařízení určují jak často, za jakých podmínek pro jaké charaktery zařízení je typ prohlídky platný. Ve výsledku se pak může k jednomu zařízení vztahovat více nařízení a platí to nejpřísnější (nejkratší perioda).

Nové nařízení lze přidat přes tlačítko + vedle názvu sekce Nařízení. Naopak odstranit nařízení lze přes tlačítko s ikonou odpadkového koše v pravém horním rohu.

image-20240524-131423.png

Zásadní je periodicita nařízení. Lze ji zadat různými způsoby.

  • Časová perioda

Periodu můžeme nastavit pomocí počtu roků, měsíců, týdnů a dnů. S tím že ej lze kompibinovat. Teoreticky lze zadat nařízení s periodu 1rok 5měsíců 1týden a 2dny.

image-20240524-132125.png
  • Podle kalendáře

V tomto režimu můžete periodu určit pouze měsíční a týdenní.

U týdenní periody lze vybrat více dní a potom prohlídka bude plánována na tyto dny v týdnu.

image-20240524-140955.png

U měsíční periody lze zadat na který den v měsíci se má naplánovat prohlídka.

image-20240524-141806.png
  • Výchozí prohlídka

Výchozí prohlídka vlastně žádnou periodu nemá a jedná se o jednorázovou neperiodickou prohlídku. Využívá se zejména u zákonných prohlídek, kdy legislativa v některých případech předepisuje prohlídku před uvedením zařízení do provozu.

V další části se musí určit pro jaké charaktery nařízení platí. Kombinací charakterů a vlivů prostředí může být více. Přes tlačítko + lze přidat novou kombinaci. Dvě kombinace se spojují logikou “nebo“. V jedné kombinaci může být více charakterů a spojují se logikou “a zároveň“. Tzn. aby pro zařízení platilo nařízení, musí mít oba charaktery.

Kombinace s vyplňenými vlivy, zohledňuje vlivy prostředí. V takovém případě platí nařízení pro zařízení charaktery a musí mít i tyto vlivy prostředí.

Příklad:
Máme zde část nařízení z vyhrazených elektrických zařízení, které platí jak v objektech pro administrativní činnost tak i v objektech pro výrobu, vzdělání, ubytování a lekářské účely.

image-20240524-190147.png

Příklad:
Tato nařízení platí pro pomůcku pro práci pod napětím pouze tehdy je-li v normálním prostředí.

image-20240524-185928.png

Příklad:
Nejsložítější případ. Nařízení platí pro nepřipevněné spotřebiče skupiny D a také i pro nepřipevněné spotřebiče skupiny E.

image-20240524-145010.png

Poslední část rozšiřuje možnosti nařízení. Pokud aktivujete přepínač, rozšíří se panel o další nastavení

image-20240527-091857.png

Jednou z možností je určení od kdy nařízení platí. U zákonných předpisů se dá takto podchytit případná legislativní změna a lze i nastavit, že interní údržba bude plánovat prohlídky až od určitého data.

image-20240527-092140.png

Lze také plánovat prohlídky podle roku výroby zařízení. To se využívá u tlakových zkoušek, které se mají plánovat pro tlakové nádoby od doby, kdy byly vyrobeny. V příkladě níže je zadáno, že se má typ prohlídek opakovat po 10-ti letech.

image-20240604-151713.png

Poslední možnost je omezení pro plánování prohlídek po uvedení do provozu. Typicky se prohlídka nemá plánovat hned po uvedení do provozu, ale má se posunout o periodu.

Příklad:
Výměna filtru klimatizace by se měla provádět každoročně. Není nutné ji provádět hned, když je filtr nový, takže posunume periodu o 12měsíců.

image-20240527-092754.png

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.