Skip to main content
Skip table of contents

Co je to charakter zařízení?

Charakter zařízení spojuje různá zařízení, která mají nějaký společný prvek. Toho můžeme docílit na úrovni předpisu pomocí typu zařízení (a jeho voleb) nebo přiřazením charakteru přímo k zařízení.

Příklad 1:
Pro typ prohlídky “Kontrola elektrických strojů” je třeba určit, co je elektrický stroj. Vytvořím si charakter zařízení “Elektrický stroj“ a dále k němu přidělím typy zařízení

  • Sekční vrata

  • Kompresor

  • Čerpadlo SHS

    • s elektrickým pohonem (volba typ zařízení)

Čerpadlo je zahrnuto pouze v případě má-li zaškrtnutou danou volbu typu zařízení. Pokud má zaškrtnutu volbu s dieslovým pohonem, pak elektrickým strojem není.

Příklad 2:
V případě vyhrazených plynových zařízení (VPZ) legislativa definuje dvě třídy plynových zařízení. Tedy opět musím vytvořit charakter “VPZ II. třídy“

  • Plynové potrubí

  • Regulátor plynu

  • Teplovzdušná vytápěcí jednotka (sahara)

    • s plynovým hořákem (volba typ zařízení)

Poté v typu prohlídky určím, že zařízení s tímto charakterem se mají kontrolovat 1x rok.

Všechna zařízení, která jsou daného typu zařízení resp. typu zařízení s vyplněnou volbou mají tento charakter. Charaktery se následně využívají k definování typů prohlídek.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.