Skip to main content
Skip table of contents

Jak vytvořit nový předpis?

Typy prohlídek jsou seskupeny v předpisech. Předpisy mohou být dvojího původu

  • Zákonné - vytvořené dle nějaké normy, zákona či nařízení vlády

  • Interní - vytvořené na základě potřeb či interních nařízení

Předpisy by měly být vytvářeny tak, aby pokrývaly určitou oblast nařízení, které chceme do aplikace začlenit. Samozřejmě je možné vytvořit jeden předpis s 20 typy prohlídek, ale není to doporučený postup. Má to několik nevýhod.

  • Takto obsáhlý předpis bude mít velmi obecný název, který nikomu nic neřekne.

  • Předpisy se zapínají v lokalitě. U obsáhlých předpisů lze špatně docílit toho, že mi nějaké typy prohlídek naopak nebudou v lokalitě scházet.

Evidence předpisů se nachází v Administraci / Údržba

image-20240521-132104.png

Vytvořit nový předpis můžete stisknutím tlačítka + Nový předpis v seznamu předpisů.

Začneme v záložce Základní atributy. Nejprve vyplňte kód předpisu. Dále vyplňte povinný atribut název předpisu. Název by měl vystihovat oblast nařízení, která předpis pokrývá.

Pokud vyplníte kód, budou se kódy typu prohlídky resp. charakteru zařízení předvyplňovat automaticky.

image-20240522-210756.png

Dále je možné doplnit normy, dle kterých se předpis vytváří. Pole se využívá zejména u zákonných předpisů. Máme dva druhy předpisu. Prohlídka zařízení je výchozí a takový předpis obsahuje periodické nebo výchozí prohlídky zakončené výsledným protokolem. Druh předpisu Checklisty specifikuje předpis, který obsahuje checklisty s nastavenou periodou opakování.

image-20240524-123708.png

Poslední část náleží klasifikaci předpisu. Sady předpisu jsou předpřipravené, nicméně lze vytvořit další v sekci Administraci / Údržba / Sady předpisů. Sady předpisů umožňují předpisy logicky seskupovat a následně i v aplikaci lze dle sad předpisu filtrovat.

Příklad:
Sada “Požární ochrana” obsahuje všechny předpisy týkající se požární bezpečnosti.

Oblast nařízení klasifikuje předpisy z pohledu typů zařízení, která pokrývá.

image-20240522-214427.png

Nyní máme základní údaje vyplněné a můžeme pokračovat dále

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.