Skip to main content
Skip table of contents

Jak vytvořit charakter zařízení?

Charaktery zařízení jsou členěny do předpisů. Pokud nemáte dosud předpis vytvořený pokračujte na Jak vytvořit nový předpis?

Ve formuláři předpisu se přesuňte do záložky Charaktery zařízení a stiskněte tlačítko +.

Pokud je zadaný kód předpisu, předvyplní se i kód charakteru. Dále vyplňte povinný atribut název charakteru. Název by měl vystihovat společný prvek z typů zařízení, které se dále budou přidávat.

Některé charaktery je užitečné zobrazovat přímo u zařízení (např. třída tlakového zařízení nebo kategorie výtahu). Tyto charaktery jsou označovány jako veřejné.

image-20240523-133144.png

Dále je třeba určit vazbu na typy zařízení resp. typy zařízení s volbami. Můžeme zvolit typ zařízení “L - Výtahy”, potom bude charakter platit pro všechny výtahy (nákladní i osobní) nebo můžeme zvolit podřízený typ zařízení (L.1 nebo L.2).

image-20240523-114633.png

Pro náš příklad vybereme L.1 Osobní výtah, ale s volbou L.1.E, která vybírá pouze výtahy bez přístupu veřejnosti. Druhá vazba zahrnuje nákladní výtahy.

image-20240523-114013.png

Nyní má charakter všechny naležitosti. Můžeme ještě případně doplnit rozšiřující atributy. Ze společných prvků zařízení mohou vyplynout i nějaké společné atributy. Může to být např. Nosnost. Lze také určit, zda mají tyto atributy být při vytváření nebo editaci zařízení povinně k vyplnění.

image-20240523-115543.png

Následně se nový charakter zobrazí v seznamu u předpisu.

image-20240523-120446.png

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.