V modulu Preventivní údržba je možné zobrazit Přehled prohlídek. Tento přehled je rozdělen na dvě části Plánované prohlídky a Dokončené prohlídky.


Stisknutím tlačítka + Nová prohlídka můžete buď Naplánovat prohlídku, nebo Přidat dokončenou prohlídku.


Plánované prohlídky

V části plánované prohlídky jsou zobrazeny dosud nedokončené prohlídky. V horní části se zobrazují prohlídky po termínu. Ve spodní části se zobrazují prohlídky plánované na příštích 30 dnů (maximálně 5 záznamů). Tlačítkem Zobrazit vše se zobrazí evidence Plán prohlídek.


Dokončené prohlídky

V části Dokončené prohlídky jsou zobrazeny dokončené prohlídky. V horní části jsou zobrazeny dokončené prohlídky (maximálně 5), u kterých je povinné mít přiřazený dokument a tento dokument pro některá zařízení chybí. Ve spodní části je zobrazeno 5 posledně dokončených prohlídek. Tlačítkem Zobrazit vše se zobrazí evidence Dokončené prohlídky.