Aplikace OLIFY umožňuje na základě zadaných předpisů a parametrů zařízení automaticky vytvářet plán preventivní údržby. Uživatel může predikovaný termín změnit, prohlídku rozdělit nebo doplnit k prohlídce další zařízení.

Predikce prohlídek

Na základě výběru typu zařízení, volby typu zařízení a platného předpisu, dokáže systém predikovat výskyt prohlídky preventivní údržby. Predikovaný termín vždy zohledňuje, datum uvedení do provozu, nebo termín minule dokončené prohlídky.

U jednotlivých předpisů může být nastavená tzv. tolerance. Tolerance spolus peridoou určuje, do kdy nejpozději je nutné prohlídku dokončit.

Příklad:
Kontrolu spalinové cesty je nutné provádět jedou ročně. Tento předpis má nastavenou toleranci tak, že je možné dokončit prohlídku až do konce kalendářního roku. Poslední prohlídka byla dokončena 31. září minulého roku. Systém vytvoří predikovanou prohlídku s termínem 31. září. Uživatel bude moci termín posunout až do konce letošního roku.


Zákonné předpisy

Aplikace OLIFY obsahuje zpracované zákonné předpisy pro provoz technického vybavení budov, strojů a přístrojů, viz tabulka níže. Uvedené normy jsou platné na území České republiky a jsou průběžně aktualizované.

Oblast

Norma

Vyhrazené elektrická zařízení

 • ČSN 33 1500

 • ČSN 33 0010 ed.2

Vyhrazené plynová zařízení

 • Vyhláška č.85/1978 Sb.

 • ČSN 38 6405

Vyhrazené tlakové zařízení

 • ČSN 69 0012

Vyhrazené zdvihací zařízení

 • ČSN 27 0142

 • ČSN ISO 8792

 • ČSN ISO 9927-1:2014

 • ČSN 27 4002

 • ČSN 27 4007

Požárně bezpečnostní zařízení

 • Vyhláška č. 246/2001 Sb.

Spalinové cesty

 • ČSN EN 1443:2003

Stroje, přístroje a nářadí

 • Nařízení vlády č 378/2001 Sb.

Hřiště a sportoviště

 • ČSN EN 81-1,2

 • ČSN EN 15312