Základem řízení procesů údržby budov a jejich vybavení je evidence lokalit, budov, techniků, požadavků a prohlídek. Jednotlivé evidence jsou rozděleny do základních “modulů”:

  • Pasport

  • Práce

  • Plánovaná údržba

  • Lidé

  • Analýza & reporty

  • Dokumenty


Lokality

Základem aplikace je evidence lokalit. Lokalita je určitá oblast s jasně definovanou adresou ve které se nacházejí jednotlivé budovy a zařízení. V aplikaci lze zobrazit data za všechny lokality, nebo pouze za jednu lokalitu. Výběrem ze seznamu lokalit vyberte pro jakou lokalitu chcete data zobrazit.


Dashboard

První co se uživateli po přihlášení zobrazí je Dashboard. Dashboard slouží pro rychlý náhled na stav údržby jednotlivých zařízení, pro přehled o naposledy dokončených prohlídek a otevřených požadavků.


Pasport

Modul pasport slouží pro evidenci budov, prostorů a zařízení. V rámci budovy lze evidovat jednotlivá podlaží a k nim prostory. V modulu je dále možné evidovat jednotlivá zařízení, jako je technické vybavení budov, spotřebiče a stroje. U každého zařízení lze mimo jiné určit v jaké budově, podlaží popřípadě prostoru se zařízení nachází. Životní cyklus zařízení.


Práce

Modul práce slouží pro evidenci požadavků údržby. Požadavky údržby mohou reprezentovat závady, poruchy a jiné požadavky údržby.


Plánovaná údržba

Modul plánované údržby slouží pro evidenci plánovaných prohlídek a pravidelných kontrol zařízení. Na základě přiřazených předpisů a evidovaných zařízení aplikace sama predikuje potřebné prohlídky a kontroly. Prohlídky je možné naplánovat na konkrétní den a určit konkrétního řešitele. V plánu prohlídek/kontrol si lze zobrazit prohlídky plánované na následující období. V historii prohlídek lze zobrazit již dokončené prohlídky.


Lidé

Modul lidé slouží pro evidenci organizací a jejich složek, techniků a jejich týmů a SLA smluv. V modulu je možné zobrazit evidenci úkolů. Jednotlivé úkoly reprezentují požadavky, prohlídky a kontroly, přiřazené konkrétním technikům, nebo jejich týmům. Tímto lze zobrazit všechny úkoly přiřazené konkrétnímu technikovi. SLA smlouvy slouží k definici pravidel pro přiřazení požadavků, prohlídek a kontrol jednotlivým týmům a technikům. Pro jednotlivé pravidla je možné nastavit požadované reakční časy a maximální požadovanou dobu k vyřešení.


Analýza & reporty

Modul analýza a reporty slouží pro zobrazení reportů a analýz údržby. K dispozici jsou následující reporty a analýzy:

  • Stav prohlídek

  • Stav údržby zařízení

  • Náklady za údržbu

  • Výsledky kontrol


Dokumenty

V modulu Dokumenty jsou k dispozici všechny dokumenty, které jsou přiřazené k jednotlivým entitám, jako budovy, prostory, požadavky prohlídky a kontroly. Kromě toho je možné v modulu evidovat i zatím nepřiřazené dokumenty. Jednotlivé dokumenty lze organizovat do složek.


Administrace

Administrace aplikace slouží pro celou škálu nastavení od nastavení parametrů pro plánování prohlídek, přes správu uživatelů až po nastavení prostředí aplikace.