Skip to main content
Skip table of contents

Plánování prohlídky preventivní údržby

Plánování predikované prohlídky

Na základě předpisů a atributů evidovaných zařízení predikuje aplikace výskyt jednotlivých prohlídek. Termín prohlídky je vypočten na základě periody předpisu a datumu uvedení zařízení do provozu případně termínu minulé prohlídky. Tento termín je možné upřesnit a tím změnit stav prohlídky z Predikovaná na Plánovaná.

Pokud je termín prohlídky změněn tak, že nebude splněn daný předpis aplikace uživatele tento nesoulad upozorní.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.