Plánování predikované prohlídky

Na základě předpisů a atributů evidovaných zařízení predikuje aplikace výskyt jednotlivých prohlídek. Termín prohlídky je vypočten na základě periody předpisu a datumu uvedení zařízení do provozu případně termínu minulé prohlídky. Tento termín je možné upřesnit a tím změnit stav prohlídky z Predikovaná na Plánovaná.

Pokud je termín prohlídky změněn tak, že nebude splněn daný předpis aplikace uživatele tento nesoulad upozorní.