Co je ve verzi nového

  • Opravy drobných chyb

  • Optimalizace zobrazení na mobilních zařízeních

  • SLA – Evidence smluv a pravidel přiřazování.

  • Tým – určení výchozího řešitele

  • Skupiny zařízení – zařízení lze nově přiřadit najednou do více skupin

  • Skupiny zařízení – nový typ skupiny zařízení: Skupina dle typu.

  • Dashboard – v grafu Stav zařízení se nově zobrazuje stav zařízení Mimo provoz


Evidence smluv o úrovni služeb (SLA)

Nově je v aplikaci možné evidovat jednotlivé smlouvy o úrovni služeb, tzv. SLA.     K evidovaným smlouvám lze definovat tzv. SLA pravidla. SLA pravidlo umožňuje definovat časové atributy jako reakční dobu, dobu vyřešení a provozní dobu. Pro jednotlivé typy požadavků nebo prohlídek umožňuje aplikace nastavit automatické přiřazení k týmům údržby.