Skip to main content
Skip table of contents

Novinky k 30. 5. 2023

Co je ve verzi nového?

 • Service desk

 • Verze dokumentů

 • Potvrzení protokolu prohlídky

 • Zobrazení prohlídek v detailu zařízení

 • Evidence zařízení – funkce kopírovat zařízení

 • Skupiny zařízení – import z excelu

 • Evidence požadavků práce – funkce kopírovat požadavek


Service desk

Pro co nejsnazší sběr požadavků a problémů od vašich zaměstnanců a klientů jsme pro vás vytvořili funkci Service desk údržby. Prostřednictvím webového portálu a emailového kanálu můžou uživatelé jednoduše zadávat a sledovat požadavky nebo incidenty údržby.

Nastavte si vzhled webového portálu tak, aby odpovídal vaší identitě a stylu. Vytvořte si vlastní typy požadavků, které odpovídají nejčastějším problémům, které vaši uživatelé řeší. Definujte výchozí hodnoty atributů tak, aby vaši uživatelé neztráceli čas zbytečným vyplňováním detailů.

 • Webový portál pro zadání a sledování požadavků.

 • Vlastní barvy, logo a texty.

 • Přístup do webového portálu i pro uživatele bez licence.

 • V rámci portálu lze definovat specifické Typy požadavků.

 • K typu požadavku lze určit jaké atributy bude možné vyplnit, jejich pořadí a výchozí hodnoty.

 • Emailový kanál pro sběr požadavků prostřednictvím emailové schránky.

Verze dokumentů

Přidali jsme možnost nahrát novou verzi dokumentu. V evidenci dokumentů můžete nahrát novou verzi dokumentu.

 • Existující dokument je možné nahradit novou verzí.

 • U všech entit, kde je dokument připojen, se zobrazí nová verze.

 • Dostupné všechny předchozí verze dokumentu.


Potvrzení protokolu prohlídky

Pro případ, kdy je nutné potvrzovat přijetí protokolu z prohlídky odpovědnou osobou, je možné využít funkci Potvrzení protokolu prohlídky.

 • Nový stav prohlídky - Dokončeno - Chybí potvrzení.

 • Možnost potvrdit přijetí a přečtení prohlídky odpovědnou osobou.

 • Možnost nahrát novou verzi dokumentu protokolu prohlídky s potvrzením o přijetí.

 • Vytvoření průkazného záznamu (auditní stopy) o potvrzení odpovědnou osobou.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.