Co je ve verzi nového

Provozní deník zařízení

Přidali jsme ucelený pohled na všechny záznamy týkající se jednotlivých zařízení.

 • Prohlídky, závady, opravy, změny v evidenci a další události zobrazené na časové ose.

 • Zobrazení ve formě provozního deníku zařízení dle legislativních požadavků.

 • Možnost zadat vlastní záznamy deníku, kategorizovat je dle typu a přiřadit k nim dokumenty, náklady, komentáře.


Dashboard

Výrazně jsme zdokonalili dashboardy aplikace. Ty fungují jako výchozí pohled, který uvidíte v aplikaci po přihlášení, a poskytují vám rychlý přehled o vašich prohlídkách, zařízeních, požadavích, či jiných datech.

 • Dashboardy nově umožňují vytvořit si vlastní rozložení prvků (widgetů) nástěnky.

 • Možnost uložit si více rozdílných nástěnek pro různé účely.

 • Přibyly nové prvky dashboardu, jako je Statistika lokalit.


Zařízení

 • Vyhledávání skupin zařízení dle QR kódu (dříve bylo možné QR kód přiřadit pouze k zařízení).

 • Požadavky práce lze nyní přiřazovat nejen k zařízením, ale i ke skupinám zařízení.

 • Přiřazení rozšiřujících atributů přímo z detailu zařízení, požadavku, budovy a jiných entit.

 • Rozšířený popisek u voleb typu zařízení (při editaci zařízení).

 • Pole Výrobce u zařízení je nyní textové pole.


Prohlídky

 • Přidány emailové a push notifikace na změny prohlídek (lze zapnout/vypnout v preferencích uživatele).

 • Možnost přidat událost do kalendáře z emailu notifikace.

 • Indikace průběhu přepočtení plánů prohlídek přímo v seznamu prohlídek i detailu zařízení.


Reporty

Jsou k dispozici nové reporty:

 • Report požadavků práce.

 • Přehled provedených kontrol za období.


BIM

 • Vylepšená kompatibilta s některými IFC soubory.

 • Rychlejší vykreslování modelů i na pomalejších počítačích.


Další změny a vylepšení

 • Hromadné změny dokumentů, drag & drop a stabilnější nahrávání velkých ZIP archivů vč. indikace.

 • Nový typ rozšiřujícího atributu Číselník s předdefinovanými hodnotami (výčtový typ).

 • Nová volba u filtru Uživatele - Aktuální uživatel.

 • Samostatný seznam všech prostorů napříč budovami, možnost importu z Excelu.

 • Tlačítko pro sdílení URL požadavku/zařízení/prohlídky/budovy.

 • Aplikace si pamatuje při přepínání mezi moduly poslední navštívenou stránku z každého modulu.

 • Další drobná vylepšení a opravy aplikace.