Skip to main content
Skip table of contents

Novinky k 8. 1. 2024

Map.png

Co je ve verzi nového?

 • Nové mapy a plány podlaží

 • Detail prostoru

 • Emailový kanál - podpora autentizace OAuth

 • Vylepšené uživatelské rozhraní pro nastavení role

 • Export požadavků do Excelu


Mapy

Práce s mapy a plány podlaží budov je mnohem snadnější. Mapa a plány budov se nyní zobrazují v plně vektorovém formátu. Zobrazení mapy je tedy mnohem detailnější a přesnější. Pro zachování správné orientace výkresu, lze mapu libovolně natáčet.

Nový navigační panel mapy vám usnadní vyhledávání a procházení objektů na mapě. Barevné zvýraznění prostorů na základě atributů, vám umožní vytvářet přehledné barevné plány podlaží. Díky podpoře WMS vrstev si do mapy můžete přidat vrstvu ortofoto nebo vrstvy katastrálních map.

 • Vektorové zobrazení mapy lokality a budov

 • Natáčení mapy

 • Vylepšená navigace

 • Barevné zvýraznění prostorů

 • Zjednodušený editor mapy

 • Podpora WMS vrstev mapy

15 - Maps.png

K požadavku údržby je možné určit přesné umístění požadavku na mapě, to usnadňuje orientaci při řešení požadavků údržby. Umístění na mapě lze využít i zadání na portálu požadavků. V evidenci prostorů, zařízení a požadavků jsme přidali náhled na umístění na mapě, díky tomu je na první pohled vidět, kde na mapě se prostor/zařízení/požadavek nachází.

16 - Insert to map.png

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.