Skip to main content
Skip table of contents

Novinky k 20. 5. 2024

10897 (1).png

Co je ve verzi nového?

  • Sklady dílů

  • Požadavky/Prohlídky - sledování nákladů

  • Portál - QR kódy

  • Náhledy DWG a DXF dokumentů


Sklady dílů

Nový modul skladů umožňuje evidovat díly ve skladu a sledovat pohyby dílů a materiálu (nákup, spotřeba a přesuny dílů mezi sklady). Spotřeba dílů může být sledována i u požadavků údržby a pravidelných prohlídek. Pokud např. vznikne požadavek na opravu kapající vody a pracovník údržby zjistí, že je potřeba vyměnit těsnění nebo jiný díl, může rovnou zjistit, jestli je díl dostupný na nějakém skladu, a případně zaevidovat jeho spotřebu.

image-20240521-163335.png

Ve skladu je vidět aktuální množství dílu a lze určit minimální množství, které potřebujeme ve skladu udržovat. Díly je také možné z evidenčních důvodů přiřadit k zařízením.

image-20240521-163926.png

Spotřeba dílů může také generovat nákládové položky. Systém podporuje nejčastější způsoby výpočtu nákladů (FIFO, LIFO, průměr). Zpětně jsme schopni analyzovat náklady plynoucí ze spotřeby dílů a materiálu včetně vyhodnocení dle různých typů údržby a typů zařízení.

Požadavky/Prohlídky - sledování nákladů

Nově lze také u prohlídek zaznamenávat zápisy práce. Náklady plynoucí z řešení požadavku nebo prohlídky lze strukturovat jako náklady na řešení (zápis práce), spotřebu materiálu a ostatní náklady.

Portál - QR kódy

Načtení QR kódu, otevře zadávací formulář požadavku portálu s předvyplněnými hodnotami. QR kód zjednodušuje, zpřesňuje a zrychluje zadání požadavku.

Náhledy DWG a DXF dokumentů

DWG a DXF výkresy je nyní možné přímo zobrazovat i v dokumentech bez nutnosti jejich připojení k mapám.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.