Tato akce je dostupná pouze pro uživatele s přístupem do administrace

Lokalita je určitá oblast s jasně definovanou adresou, ve které se nachází jednotlivé budovy a zařízení.

Vytvořit nebo upravit lokalitu můžete v administraci aplikace.


Stisknutím tlačítka “+ Nová lokalita” se zobrazí dialog na vytvoření nové lokality.


Vyplňte povinný atribut Kód lokality. Kód lokality je jednoznačný identifikátor lokality, není tedy možné vytvořit dvě lokality se stejným kódem. Dále vyplňte povinný atribut Název lokality.


Jako další vyplňte povinný atribut Adresa lokality. Adresu můžete vyplnit v jednom řádku s využitím našeptávání ze služby Google. Stisknutím tlačítka Upravit pole adresy, můžete vyplnit jednotlivé pole adresy zvlášť.


K lokalitě můžete přiřadit Odpovědné osoby za údržbu. Těmto osobám mohou být zasílány upozornění na blížící se prohlídky nebo nové požadavky údržby.