Skip to main content
Skip table of contents

Jak vložit zařízení do mapy?

Jsou 2 možné postupy. Prvním je z mapy, kdy se pohybujeme v mapě a postupně zadáváme body. Druhý způsob je ze zařízení, kdy umísťujeme bod zařízení do mapy.

Zadání z mapy

V navigaci přejděte do modulu Mapy.

image-20240626-110812.png

Zvolte lokalitu (kliknutím na špendlík nebo položku v postranním panelu) a následně budovu resp. podlaží.

Pokud lokalita obsahuje pouze jednu budovu, pak aplikace výběr budovy přeskočí a automaticky přejde na výchozí podlaží budovy.

V pravém horním rohu se nachází 3 přepínače k nastavení režimů pro práci s mapou.

  1. Symbol šipky značí výchozí režim.

  2. Symbol Plus zapíná režim kreslení.

  3. Symbol pravítka zapíná režim měření vzdáleností.

image-20240626-111656.png

Stiskneme prostřední přepínač a dostáváme se do režimu kreslení. Nyní můžeme vytvořit bod příp. polygon. Ve výchozím nastavení se vytváří bod, pokud chceme nakreslit polygon, je třeba použít dalšího přepínače.

image-20240626-112504.png

Zařízení jako bodový objekt.

Pokud není zvolený režim zadání bodu, pak jej aktivujeme a následně klikneme do mapy a v daném místě se vykreslí béžové kolečko.

image-20240626-113050.png

Bod můžeme vymazat pomocí tlačítka “Vymazat“. V režim kreslení se sledují prováděné akce a lze je vracet zpět

image-20240626-113245.png

Příklad:
Nakreslím bod v místnosti 1.38, poté ho vymažu a následně nakreslím v místnosti 1.40. Pokud si to rozmyslím a chtěl bych původní polohu, pak dvojím stisknutím tlačítka “Zpět“ můžu obnovit nakreslený bod v místnosti 1.38.

Zařízení jako polygon.

V případě zařízení převážně stačí zadat zařízení jako bod, ale může se hodit jej zadat i jako polygon. Např. výtah se může zakreslit jako polygon.

Aktivujeme režim kreslení polygonu a postupným klikáním do mapy se budou jednotlivé body propojovat čárami. Poslední zadaný bod se automaticky spojí s počátečním. S již vytvořeným bodem polygonu lze pohybovat. Stačí jej pomocí myši uchopit a přesunout na nové místo. Kliknutím na čáru polygonu se vytvoří nový vložený bod. Pokud na bod kliknete pravým tlačítkem myši, tak se bod zruší.

image-20240626-115812.png

Tlačítko “Zpět“ umožňuje postupně odebírat přidané body. Tlačítko “Vymazat“ odstraní celý polygon z mapy.

Uložení grafického objektu

Pokud máme zakresleno (bod nebo polygon), tak se aktivuje tlačítko “Uložit“.

image-20240626-120417.png

Pokud jej stiskneme, otevře se dialog, který nabízí záznamy k propojení s naším nakresleným objektem.

V horní části dialogu se nachází možnosti propojení. Poslední varianta je, že se grafický objekt pouze uloží, ale nebude zatím s ničím propojený.

image-20240626-120655.png

Zvolíme tedy propojení se zařízením, vybereme ze seznamu dané zařízení a uložíme tlačítkem “Potvrdit“ v dolní části dialogu. Nyní máme zařízení vložené v mapě.

image-20240626-121108.png

Můžeme se přes zelené tlačítko prokliknout na detail zařízení, kde je nyní také vidět jeho poloha na mapě.

image-20240626-121228.png

Zadání ze zařízení

V tomto případě je zadání jednodušší, ale má omezení v tom, že lze zadat pouze bod v mapě.

Otevřeme si editační dialog zařízení. Buď v seznamu zařízení, kdy klikneme na 3 tečky a následně tlačítko “Upravit“ nebo v detailu zařízení zelené tlačítko “Upravit“

image-20240626-132533.png

V editačním dialogu stisknem tlačítko “Vybrat na mapě“. Následně se otevře nové okno s mapou.

image-20240626-132741.png

Zde můžeme kliknutím do mapy umístit bod, kde se nachází naše zařízení.

image-20240626-133553.png

Mapa je propojená s polem umístění. Tzn. pokud máme vyplněné umístění, tak se mapa otevře na výkresu od povídající tomuto umístění a obráceně když umístíme bod do mapy, automaticky se doplní i umístění.

Pokud výběr potvrdíme, okno se zavře a v editačním dialogu zařízení je vidět nové umístění a je zobrazen i bod v mapě.

image-20240626-133752.png

Nyní stačí stisknout tlačítko “Uložit“ a zařízení je vloženo do mapy.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.